Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Khởi động “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2024”, giải thưởng đem lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên cùng tham gia

 Bà Trần Anh Đào, Trưởng Ban tổ chức cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2024 cho biết, năm nay các tiêu chuẩn mới của OECD (Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế) được đưa vào tiêu chí bình chọn giúp định hướng cho doanh nghiệp.

Sáng nay (22/3), Hội thảo Khởi động Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2024 đã diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030. Trong đó, một trong những mục tiêu chính là nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên mức bình quân khu vực Đông Nam Á; áp dụng thông lệ tốt về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị công ty (tiêu chuẩn ESG) tại các doanh nghiệp niêm yết hướng tới yếu tố phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế.

Tiếp nối thành công của “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2023”, HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư và CTCP Quản Lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam tiếp tục phối hợp tổ chức sự kiện thường niên lần thứ 17 “Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2024” (VLCA 2024).

Cuộc Bình chọn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của các đối tác chuyên nghiệp như Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC.

Bà Trần Anh Đào, Trưởng Ban tổ chức cuộc Bình chọn cho biết, năm nay các tiêu chuẩn mới của OECD được đưa vào tiêu chí bình chọn.

“Chúng tôi hy vọng rằng những quy định mới giúp doanh nghiệp nhìn nhận rõ hơn hướng đi, những cái phải học hỏi và cập nhật để có kết quả thực chất nhất đem lại cho doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp để thị trường chứng khoán Việt Nam có thể vươn lên sánh ngang các nước trong khi vực, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức yên tâm tham gia và ở lại với thị trường. Các doanh nghiệp cổ đông, nhà đầu tư từ đó cũng có lợi ích thiết thực từ sự hấp dẫn của thị trường. Giải thưởng này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên tham gia, cuối cùng đem lại bước tiến về chất lượng cho thị trường để sẵn sàng cho nâng hạng thị trường trong thời gian tới”.

Thông tin chi tiết về Cuộc Bình chọn doanh nghiệp, độc giả có thể xem trên website của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (www.aravietnam.vn), website của HOSE (www.hsx.vn), HNX (www.hnx.vn) hoặc Báo Đầu tư Chứng khoán (www.dtck.vn).

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

1. Quy trình tuyển chọn Báo cáo thường niên (BCTN)

Các BCTN của năm tài chính 2023 đủ điều kiện và đã đăng ký tham gia bình chọn sẽ qua 02 vòng tuyển chọn (vòng Sơ khảo và Chung khảo).

1.1 Vòng sơ khảo:

– Bên thứ ba độc lập chấm vòng sơ khảo cho các BCTN của các DNNY đã đăng ký tham gia hạng mục BCTN và đáp ứng điều kiện được chấm điểm.

– Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của 2 Sở GDCK, Ban Tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC để thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo.

– Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Ban Tổ chức quyết định số lượng BCTN vào vòng chung khảo.

1.2 Vòng chung khảo:

Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của các công ty kiểm toán và thảo luận đánh giá để bình chọn ra các BCTN đạt giải của mỗi Nhóm ngành.

2. Quy trình tuyển chọn doanh nghiệp về nội dung Quản trị công ty (QTCT)

Doanh nghiệp tham gia bình chọn là những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số chung VNX Allshare. Việc đánh giá dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty công bố rộng rãi ra thị trường trên website công ty, website của hai Sở GDCK; website UBCKNN và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam như BCTN, Báo cáo tình hình Quản trị công ty, Báo cáo phát triển bền vững, Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty, tài liệu họp ĐHĐCĐ… đến 30/04/2024 (thông tin ĐHĐCĐ đến 30/06/2024 đối với những công ty gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên).

2.1 Vòng sơ khảo:

– Bên thứ ba độc lập có kinh nghiệm về QTCT thực hiện đánh giá sơ khảo nội dung QTCT của các doanh nghiệp trên cùng một bộ tiêu chí.

– Dựa trên danh sách đề cử vào vòng chung khảo của đơn vị chấm, Ban Tổ chức sẽ mời 4 công ty kiểm toán Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC thực hiện soát xét lại kết quả sơ khảo.

– Trên cơ sở kết quả sau soát xét, Ban Tổ chức quyết định số doanh nghiệp có tình hình QTCT tốt vào vòng chung khảo.

2.2 Vòng chung khảo:

Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của các công ty kiểm toán và thảo luận đánh giá để bình chọn ra các doanh nghiệp đạt giải của mỗi nhóm vốn hóa.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO