Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sợi Thế Kỷ (STK): Mục tiêu lợi nhuận 2022 đạt 300 tỷ đồng, lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu, chia cổ tức 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%

Với hơn 70 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn điều lệ của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng lên hơn 842 tỷ đồng nếu phương án chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu được thông qua và thực hiện thành công.

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã STK) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Theo đó, HĐQT Sợi Thế Kỷ trình kế hoạch kinh doanh 2022 gồm doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 2.606 tỷ đồng và 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 8% so với mức thực hiện năm 2021.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần của Sợi Thế Kỷ tăng 13% lên 2.042 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 278 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp ngành sợi. Theo đó, STK thực hiện được 87% mục tiêu doanh thu và vượt 12% mục tiêu lợi nhuận năm.

Với kết quả khả quan trong năm 2021, HĐQT đề xuất chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Việc chi trả cổ tức 2021 sẽ căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, số tiền chi trả tối đa không vượt quá 102 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Sợi Thế Kỷ cũng trình ĐHCĐ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 13,5 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 19,08%. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT xác định tại thời điểm thực hiện.

Với hơn 70 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn điều lệ của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng lên hơn 842 tỷ đồng nếu phương án chào bán riêng lẻ được thông qua và thực hiện thành công.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chào bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ hoặc thỏa thuận, khớp lệnh. Giá chào bán và đối tượng phát hành được ủy quyền cho HĐQT xác định và lựa chọn.

Sợi Thế Kỷ cho biết số tiền thu được từ cả 2 phương án chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư vào công ty con và/hoặc bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán SSI đưa ra quan điểm tích cực với triển vọng của Sợi Thế Kỷ khi Nhà máy Unifi dự kiến bắt đầu xây dựng vào quý 2/2022 và đi vào hoạt động sớm nhất vào tháng 7/2023.

SSI ước tính đến cuối năm 2023, STK dự kiến sẽ hoạt động 80% công suất của giai đoạn I Unitex mới (sản lượng sản xuất là +28.000 tấn hay +45% công suất). Do các khách hàng của STK cũng đang mở rộng các nhà máy dệt, công ty dự kiến sự gia tăng nhu cầu sẽ hấp thụ hết công suất mở rộng.

Theo Sunsirs, trên thị trường thế giới, giá polyester đối với DTY và FDY tăng lần lượt 7% và 9% so với đầu năm, sau khi chi phí nguyên liệu đầu vào PTA và MEG tăng mạnh (do giá dầu thô tăng, giá PTA +28% so với đầu năm). 

Tuy nhiên, SSI vẫn kỳ vọng STK sẽ nới rộng chênh lệch giá và biên lợi nhuận gộp trong năm 2022 do hai yếu tố: Thứ nhất là các sản phẩm của công ty được phân loại trong phân khúc cao cấp giúp Công ty có thể tăng giá bán. Thứ hai là tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu của sợi tái chế tăng sẽ đóng vai trò là một yếu tố góp phần làm tăng biên lợi nhuận gộp.

https://cafef.vn/soi-the-ky-stk-muc-tieu-loi-nhuan-2022-dat-300-ty-dong-len-ke-hoach-chao-ban-rieng-le-135-trieu-co-phieu-chia-co-tuc-2021-bang-tien-mat-ty-le-15-20220311094758829.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED