Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

REIT quỹ thác đầu tư bất động sản không niêm yết

 

REITs không niêm yết (Public non-listed REITs) là hình thức đầu tư bất động sản nhằm giảm hoặc loại bỏ chi phí thuế trong khi vẫn tạo ra lợi nhuận từ bất động sản. REITs không niêm yết có đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nhưng không giao dịch trên sàn chứng khoán quốc gia, vì vậy có tính thanh khoản thấp. Vì vậy đầu tư loại cổ phiếu này cần có sự đảm bảo về pháp lý và quy mô của dự án BĐS.

 

Tìm hiểu về quỹ thác đầu tư bất động sản không niêm yết

Nội dung Retits không niêm yết:

REIT không niêm yết là một dạng của phương pháp đầu tư bất động sản được thiết kế để giảm hoặc loại bỏ thuế trong khi cung cấp lợi nhuận từ các khoản đầu tư bất động sản.

Giống như quỹ REIT hoán đổi, REIT không niêm yết phải tuân theo các yêu cầu của IRS bao gồm trả lại ít nhất 90% thu nhập chịu thuế cho các cổ đông. Các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm REITs hoán đổi đổi và REITs không giao dịch để phân bổ thu nhập của họ.

Đối với các quĩ REIT, nhà đầu tư cuối sẽ thấy thu nhập từ danh mục đầu tư bất động sản của mình. Trong đó, tiền cho thuê là nguồn thu nhập phổ biến nhất. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể không biết cụ thể các loại tài sản của quĩ REIT nếu họ đầu tư vào quỹ này thông quỹ mù (blind pool).

Quỹ REIT không niêm yết có thể không có thanh khoản trong một khoảng thời gian dài và phí tham gia cao hơn nhiều so với REIT niêm yết, có thể lên tới 15%. Việc quỹ REIT phải mua lại cổ phần trước hạn có thể dẫn đến phí cao có, làm giảm tổng lợi nhuận.

Mặc dù không được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, REIT không niêm yết vẫn phải đăng kí với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC). Quĩ này cũng được yêu cầu nộp hồ sơ, báo cáo định kì theo qui định, như bản cáo bạch và các báo cáo hàng quí, hàng năm.

REIT có thể không có thu nhập ổn định ngay từ đầu và hội đồng quản trị là người quyết định có phân phối lợi nhuận hay không. Việc phân phối lợi nhuận định kì cho các cổ đông có thể được trợ cấp phần lớn từ các khoản vay.

Nhiều quĩ REIT không niêm yết chỉ có thời gian hoạt động hữu hạn. Vào cuối kì, REIT không niêm yết phải được niêm yết trên sàn giao dịch quốc gia hoặc phải thanh lí. Tại thời điểm thanh lí, giá trị của khoản đầu tư của quĩ có thể đã giảm giá hoặc trở nên vô giá trị.

Xem thêm:

 

Ưu và nhược điểm của vai trò quỹ thác dầu tư bất động sản không niêm yết

Ưu điểm của REITs không niêm yết

– Không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường chứng khoán
– Phí giao dịch có thể thấp tuỳ theo loại REIT
– Bất cứ ai cũng có thể mua với số lượng nhất định
– Giá trị đầu tư thấp (Khởi điểm từ 1000 USD)
– Tập trung vào mục tiêu đầu tư dài hạn

Khuyết điểm của REITs không niêm yết

– Phí giao dịch có thể cao tuỳ theo loại REIT
– Bị giới hạn bởi phương thức mua bán của công ty
– Giá trị không tăng/giảm trong thời gian ngắn

Sự khách nhau giữa Reit niêm yết và không niêm yết:

  • Reit không niêm yết:

Tinh chất: Không giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia

Thị trường thứ cấp: Có số lượng giới hạn. Có thể mua với thấp hơn giá thị trường

Phí giao dịch: Có thể lên đến 15%

Lợi nhuận kỳ vọng: Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự tăng trưởng trong nhiều năm. Lợi nhuận có thể cao hoặc thấp hơn tùy theo giá trị của BĐS

  • Reit niêm yết:

Tinh chất: Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia

Thị trường thứ cấp: Nhà đầu tư bđs có thể mua bán dễ dàng với số lượng không hạn chê

Phí giao dịch: Có thể từ 7% trở bđslên. Các nhà đầu tư trả tiền hoa hồng cho nhà môi giới

Lợi nhuận kỳ vọng: Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự tăng trưởng của Reit trên sàn chứng khoán. Nhà đầu tư được chia cổ tức.

Tìm hiểu thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO