Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/3: Thị trường leo đỉnh, khối ngoại bán ròng khủng 2.850 tỷ đồng

Bên cạnh biến động thị trường chung khá mạnh khi VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh ngắn hạn, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khủng lên tới 2.850 tỷ đồng trong tuần từ 11-15/3.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 11/3 và bán ròng 4 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 93,09 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.609,14 tỷ đồng, tăng gấp gần 8 lần về lượng và gần 3 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 339,17 triệu đơn vị, giá trị đạt 11.346,03 tỷ đồng (giảm 9,21% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra 432,26 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 13.955,17 tỷ đồng (tăng 12,57% về lượng và 15,74% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/3

66.395.920

66.132.560

263.360

2.106.970

1.862.960

244.010

12/3

68.448.170

80.475.980

-12.027.810

2.254.670

2.427.190

-172.520

13/3

58.496.110

70.684.630

-12.188.520

2.030.190

2.494.240

-464.050

14/3

63.048.030

88.327.590

-25.279.560

2.326.550

3.237.900

-911.350

15/3

82.784.270

126.643.030

-43.858.760

2.627.650

3.932.880

-1.305.230

Tổng

339.172.500

432.263.790

-93.091.290

11.346.030

13.955.170

-2.609.140

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã quay ra bán ròng 4,37 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 88,16 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 2,72 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 36,77 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 17,11 triệu đơn vị, giá trị 460,76 tỷ đồng (giảm 24,2% về lượng và 9,51% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 21,48 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 548,92 tỷ đồng (tăng 8,2% về lượng và 16,2% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/3

1.635.330

7.191.510

-5.556.180

50.440

202.430

-151.990

12/3

3.140.090

5.093.630

-1.953.540

92.350

108.390

-16.040

13/3

2.746.400

4.527.790

-1.781.390

72.430

113.740

-41.310

14/3

5.800.500

1.632.310

4.168.190

141.810

38.560

103.250

15/3

3.784.260

3.034.980

749.280

103.730

85.800

17.930

Tổng

17.106.580

21.480.220

-4.373.640

460.760

548.920

-88.160

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 5,39 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 260.280 đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 152,45 tỷ đồng, tăng gấp gần 7 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 3,16 triệu đơn vị, giá trị đạt 112,93 tỷ đồng (giảm 30,35% về lượng và 17,79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 8,55 triệu đơn vị, giá trị 265,38 tỷ đồng (tăng gấp đôi về lượng và tăng 68,91% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/3

575.360

1.065.300

-489.940

15.160

43.290

-28.130

12/3

1.298.800

2.209.000

-910.200

60.890

84.370

-23.480

13/3

513.900

1.053.700

-539.800

18.580

32.430

-13.850

14/3

273.820

1.799.910

-1.526.090

8.090

35.020

-26.930

15/3

494.050

2.419.700

-1.925.650

10.210

70.270

-60.060

Tổng

3.155.930

8.547.610

-5.391.680

112.930

265.380

-152.450

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 11-15/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng tới 102,86 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.849,75 tỷ đồng; tăng mạnh so với tuần trước từ 4-8/3 chỉ bán ròng 7,45 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 636,45 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu EIB với khối lượng hơn 11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 201,25 tỷ đồng.

Tiếp theo là FTS được mua ròng hơn 201 tỷ đồng (3,21 triệu đơn vị) và KDH được mua ròng 124 tỷ đồng (3,35 triệu đơn vị).

Ngược lại, VNM bị bán ròng mạnh với giá trị đạt 531,76 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 7,57 triệu đơn vị

Tuy nhiên, cổ phiếu SBT bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 19,34 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 241 tỷ đồng. Tiếp theo là VPB bị bán ròng 10,04 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 188 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 51,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 476.770 đơn vị.

Mặt khác, bộ 3 cổ phiếu CEO, PVS và SHS bị bán ròng mạnh nhất. Cụ thể, CEO bị bán ròng 2,06 triệu đơn vị, giá trị 44,49 tỷ đồng; PVS bị bán ròng 1,75 triệu đơn vị, giá trị 77,42 tỷ đồng; SHS bị bán ròng 1,73 triệu đơn vị, giá trị 18,91 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO