Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Có thể kiểm tra sổ đỏ và sổ hồng đã xóa thế chấp bằng cách nào?

 

Những thay đổi về quyền sử dụng đất, nghĩa vụ nộp thuế, tài sản bị đem thế chấp hay đã xóa thế chấp ngân hàng đều được thể hiện trên sổ đỏ, sổ hồng.

 

Để kiểm tra việc đất mình mua do ai sở hữu, đã nộp thuế hay chưa, nhà đất có bị đem đi thế chấp ngân hàng hay không, người mua có thể kiểm tra trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Sổ đỏ, sổ hồng là gì?

Sổ đỏ, sổ hồng đều là cơ sở pháp lý quan trọng trong giao dịch mua bán, được phân biệt qua màu sắc bìa.

Sổ đỏ có bìa màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất ( đất ở, đất vườn, đất rừng,…) gọi là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Còn sổ hồng có bìa màu hồng, nội dung ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, gọi là “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Nghi định 88/2009/NĐ-CP quy định việc cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã thống nhất hai mẫu giấy chứng nhận trên với tên gọi chung là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

 

Sổ đỏ sổ hồng đã được xóa thế chấp

Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Là Gì?

Vay thế chấp sổ đỏ là việc vay vốn bằng hình thức dùng sổ đỏ làm tài sản đảm bảo, hay nói cách khác, ngân hàng sẽ giữ sổ đỏ của bạn trong suốt khoảng thời gian vay.

Nếu bạn không thể trả khoản nợ bao gồm cả vốn lẫn lãi, ngân hàng sẽ tịch thu nhà đất của bạn để thanh lý và trả nợ. Các khoản vay thường sẽ có giá trị khoảng 70 đến 80% giá trị thực tế của tài sản.

Tuy nhiên, với những trường hợp ngoại lệ, khoản vay sẽ có thể bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của tài sản.

Để kiểm tra việc đất mình mua do ai sở hữu, đã nộp thuế hay chưa, nhà đất có bị đem đi thế chấp ngân hàng hay không, người mua có thể kiểm tra trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Xem thêm:

 

Cách để nhận biết sổ đỏ, sổ hồng đã được xóa thế chấp

Làm thế nào biết sổ đỏ, sổ hồng đã xóa thế chấp khi mua bán nhà đất?

Trong nhiều tình huống xảy ra, người mua nhà đất bị vấp phải các sổ đỏ, sổ hồng giả hay chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc đang thế chấp tại ngân hàng. Làm thế nào để biết sổ đỏ đảm bảo các cơ sở pháp lý bđs trong giao dịch hay đang bị thế chấp?

Hầu hết các thay đổi về chủ sở hữu, nợ nghĩa vụ thuế, thế chấp ngân hàng hay đã xóa thế chấp đều được thể hiện rõ trên sổ đỏ hoặc trang bổ sung cập nhật kèm theo.

Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế:

Tại “Mục 4 – Thay đổi về nhà ở, đất ở hoặc thế chấp”, sổ đỏ sổ hồng sẽ có nội dung về việc chưa nộp thuế chuyển quyền hoặc lệ phí trước bạ nhà đất. Nếu chủ sở hữu hoàn thành nghĩa vụ thế sẽ có xác nhận và đóng dấu đỏ.

Trường hợp nhà đất thế chấp ngân hàng:

Tại trang 4, sổ đỏ/sổ hồng có đóng dòng chữ: “ Kèm theo giấy chứng nhận này có trang bổ sung  cập nhật”.Tức là có một trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận này để thể hiện biến động, cập nhật trong quá trình được cấp sổ.

Do vậy, người mua nhà đất phải yêu cầu chủ nhà xuất trình sổ đỏ, sổ hồng để xem nội dung trang bổ sung là gì? Nếu nhà đất có thế chấp ngân hàng thì sẽ ghi rõ vào trang bổ sung, hoặc nếu đã xóa thế chấp sẽ được cập nhật trong trang bổ sung này.

Chỉ khi tài sản đã được thế chấp (xóa thế chấp) thì mới có thể mua bán. Đối với các trường hợp sổ đỏ sổ hồng giả mạo thì bạn có thể mang đến Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc tra cứu sổ đỏ online để kiểm tra kĩ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch.

Tìm hiểu thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED