Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất khi tìm hiểu về chỉ số PE là gì hy vọng các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn tổng quát hơn và những chỉ số trong chứng khoán.