Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Masan MEATLife (MML): Trình kế hoạch tăng vốn, kỳ vọng lãi trăm tỷ năm 2023

Masan MEATLife (MML): Trình kế hoạch tăng vốn, kỳ vọng lãi trăm tỷ năm 2023
Masan MEATLife (MML): Trình kế hoạch tăng vốn, kỳ vọng lãi trăm tỷ năm 2023

 

MSN
+1.91%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Masan (HM:MSN) MEATLife (MML) cho biết công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi chiến lược kinh doanh trong năm 2022. Ngày 24/4 tới đây CTCP Masan MEATLife (mã chứng khoán MML) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 17/3/2023. Hiện tại Masan MEATLife đã công bố tài liệu trình cổ đông với nhiều thông tin đáng chú ý.

Năm 2022: Hoàn tất chuyển đổi chiến lược kinh doanh

Ban lãnh đạo công ty cho biết năm 2022 được xem là năm chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Masan MEATLife khi hoàn tất việc chuyển đổi chiến lược kinh doanh đa ngành nghề với nền tảng kinh doanh FMCG. Masan MEATLife quyết tâm tập trung mọi nguồn lực vào phát triển mảng đạm động vật tại Việt Nam thông qua việc tái cơ cấu các kênh bán hàng, xác định thị trường mục tiêu, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Năm 2022 bên cạnh thịt heo, gà Masan MEATDeli & gà tươi 3F và cả sản phẩm Gà ngon Lachanh cũng được người tiêu dùng ưa thích.

Tuy vậy do cơ cấu lại, nên doanh thu cả năm đạt 4.784 tỷ đồng, chỉ bằng 25,3% so với doanh thu 18.890 tỷ đồng đạt được năm 2021. Đồng thời công ty ghi lỗ 233 tỷ đồng trong khi năm 2021 lãi sau thuế 1.253 tỷ đồng.

Với việc kinh doanh lỗ, Masan MEATLife dự kiến không chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Tuy vậy trình phương án ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh, kết quả kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền để quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

Năm 2023 kỳ vọng có lãi 100 tỷ đồng

Năm 2023 Masan MEATLife đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong khoảng 8.500 tỷ đồng đến 9.000 tỷ đồng, tương ứng tăng đến 77% đến 88% so với mức 4.785 tỷ đồng đạt được năm 2022 nhờ sự mở rộng danh mục thịt heo mát, thịt gà mát và các sản phẩm chế biến từ heo, gà.

Chỉ tiêu lợi nhuận lại dự kiến “khoảng” rất rộng, từ lỗ 300 tỷ đồng đến lãi khoảng 100 tỷ đồng trong năm.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Masan MEATLife trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty. Khối lượng phát hành không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu trong khi trên thị trường cổ phiếu MML đang giao dịch quanh mức 36.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Masan MEATLife cũng trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần mới tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán riêng lẻ. Phương thức chào bán 1 lần hoặc nhiều lần trong năm 2023 và đến trường ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của một cổ phần theo BCTC năm hợp nhất đã kiểm toán gần nhất của công ty. Số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích sử dụng vốn để bổ sung vốn lưu động, góp vốn vào công ty con, tối ưu hóa bảng cân đối kế toán… Số cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED