Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* TGG: CTCP Louis Capital (TGG – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu của CTCP Sametel (SMT), tương ứng tỷ lệ sở hữu 51,2%, với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II, quý III/2022.

* HSG: Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 17,74 triệu cổ phiếu HSG sở hữu, tỷ lệ 3,6%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/6 đến 22/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* VIB: Bà Phạm Thị Kim Ngọc, vợ ông Trần Nhất Minh – Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE) đã bán ra hơn 1,63 triệu cổ phiếu VIB từ ngày 19/5 đến 17/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Ngọc còn nắm giữ hơn 1,05 triệu cổ phiếu VIB.

* KPF: CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành hơn 47,26 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá 13.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

* MSN: Ngày 04/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 của CTCP Tập đoàn Masan (MSN – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 05/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/7/2022.

* GEX: Bà Nguyễn Bích Hà, con ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đăng ký mua 850.000 cổ phiếu GEX từ ngày 23/6 đến 22/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hà sẽ nâng sở hữu tại GEX lên hơn 1,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,12%.

* DGC: Ông Đào Hữu Duy Anh, con ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC – HOSE) chỉ mua được hơn 172.000 cổ phiếu DGC trong tổng số 1 triệu cổ phiếu DGC đăng ký mua từ ngày 18/5 đến 16/6. Sau giao dịch, ông Duy Anh đã nắm giữ hơn 5,17 triệu cổ phiếu DGC.

* POM: Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn, cháu của ông Đỗ Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã bán bất thành hơn 2,77 triệu cổ phiếu POM đăng ký bán từ ngày 19/5 đến 17/6. Như vậy, hiện tại ông Tuấn vẫn đang nắm giữ hơn 5,59 triệu cổ phiếu POM, tỷ lệ 2%.

* SVC: Ngày 01/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 04/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2022.

* SCS: Ngày 20/6, HĐQT CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS – HOSE) thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 43,11 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 85%. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

* VPS: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2022.

* TIG: Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TIG từ ngày 27/5 đến 13/6. Sau giao dịch, ông Long đã nâng sở hữu tại TIG lên hơn 30,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,06%.

* PVS: Quỹ đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam, tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Xuân Quốc – Ủy viên HĐQT Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu PVS, tỷ lệ 0,21% từ ngày 16/5 đến 13/6. Trước giao dịch, Quỹ trên không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PVS nào.

* SJ1: Ngày 30/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu (SJ1 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 1/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50:3 (cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới).

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED