Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Microsoft: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

28/04/2021 03:37

 

Microsoft (NASDAQ:MSFT) báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.95 với doanh thu $41.71B. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng EPS là $1.78 với mức doanh thu là $41.04B. .

Cổ phiếu Microsoft giảm 2.79% và được giao dịch ở mức $254.67 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Microsoft: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Microsoft công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

Vào 14/4/, Taiwan Semiconductor báo cáo EPS quý đầu tiên là $0.9497 cùng với doanh thu $12.77B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.9247 với mức doanh thu dự kiến là $12.78B.

Lợi nhuận của Intel cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý đầu tiên là $1.39 cùng với doanh thu đạt được là $18.57B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.15 cùng với doanh thu là $17.79B.

 

-The Guardian (UK)-

 

Xem thêm: