Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Những trường hợp nào mua bán đất không cần Sổ đỏ?

 

Một trong những điều kiện để được chuyển nhượng đất đó là phải có Sổ đỏ đối với hộ gia đình, cá nhân và người sử dụng đất khác. Tuy nhiên, Có 2 trường hợp mua bán đấy không cần Sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

 

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất) khi có các điều kiện sau:

  • Điều kiện 1. Có Giấy chứng nhận (gọi tắt là Sổ đỏ), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
  • Điều kiện 2. Đất không có tranh chấp;
  • Điều kiện 3. Quyền sử dụng đất không có biên để bảo đảm thi hành án;
  • Điều kiện 4. Trong thời hạn sử dụng đất (nếu loại đất có thời hạn sử dụng đất thì phải còn thời hạn sử dụng).

Như vậy, có Sổ đỏ là một trong những điều kiện bắt buộc phải có khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, pháp luật còn quy định 02 trường hợp người sử dụng đất không cần có Sổ đỏ mà vẫn được thực hiện quyền chuyển nhượng, cụ thể:

 

Chuyển nhượng đất cần điều kiện như thế nào?

Trường hợp 1: Nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013:

  • Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có Sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ.

Theo đó, người nhận thừa kế được phép chuyển nhượng thửa đất được thừa kế ngay cả khi không có Sổ đỏ, mà chỉ cần đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

Đủ điều kiện cấp Sổ đỏ được chia thành nhiều trường hợp khác nhau:

  • Người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.
  • Người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp Sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện.
  • Một số trường hợp đất vi phạm pháp luật về đất đai như lấn, chiếm…đất được giao không đúng thẩm quyền được cấp Sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện (điều kiện chặt chẽ và khó đáp ứng hơn 02 trường hợp trên).

 

Xem thêm:

 

2 trường hợp mua nhà không cần sổ đỏ

Trường hợp 2: Theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật Đất đai 2013:

  • Trường hợp tất cả những người được thừa kế quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp Sổ đỏ nhưng được chuyển nhượng, tặng cho.

Như vậy, chỉ có 02 trường hợp mua bán đất không cần Sổ đỏ, nếu không thuộc 02 trường hợp trên thì việc chuyển nhượng đó là vi phạm pháp luật.

Tìm hiểu thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED