Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Các loại lệnh mua bán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

Trên thị trường giao dịch chứng khoán Việt Nam, sau khi tìm hiểu bước đầu, bạn sẽ thấy rất nhiều các loại lệnh khác nhau. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 loại lệnh giao dịch trên thị trường cũng như nguyên tắc khớp lệnh trên thị trường để thuận tiện hơn khi bắt đầu thực hiện các giao dịch đầu tiên của mình.

 

Phân loại lệnh giao dịch

ATO (ATC)

 • Là lệnh đặt mua /bán chứng khoán tại mức giá mở cửa (đóng cửa).
 • Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATO/ATC
 • Lệnh được ưu tiên trước lệnh L.O trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp.
 • Giá ATO/ATC là mức giá tại đó mà khối lượng khớp được là nhiều nhất

L.O (Lệnh giới hạn)

 • Là lệnh có ghi giá cụ thể, mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn.
 • Hiệu lực của lệnh: đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi được hủy bỏ.

 

Bảng các lệnh chứng khoán

 

Xem thêm: 

 

MP (Lệnh thị trường)

 • Là lệnh mua ở mức giá bán thấp nhất hay lệnh bán ở mức giá mua cao nhất hiện có.
 • Sẽ bị huỷ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Phần còn lại không được thực hiện sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn +-1 đơn vị yết giá.
 • Trong đó:
 • * Lệnh mua +1
 • * Lệnh bán -1

MTL (Lệnh thị trường giới hạn)

 • Là lệnh mua ở mức giá bán thấp nhất hay lệnh bán ở mức giá mua cao nhất hiện có.
 • Sẽ bị huỷ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Phần còn lại không được thực hiện sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn +- 1 đơn vị yết giá

MOK hay gọi là Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy

Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ sẽ bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập

MAK (Lệnh thị trường khớp và hủy MAK)

Là lệnh thị trường có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.

Lệnh PLO

 • Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa ngay sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Có thể được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.
 • Được khớp lệnh ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn.
 • Giá để thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Không được phép sửa, hủy.
 • Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO sẽ không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.
 • Lệnh mới bắt đầu có hiệu lực từ 05/11/2018.

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về giá

 • Lệnh mua có mức giá cao hơn (hoặc lệnh bán có mức giá thấp hơn) được ưu tiên thực hiện trước.

 

Nguyên tắc khớp lệnh

Ưu tiên về thời gian

 • Nếu các lệnh đối ứng cùng thỏa mãn nhau về giá thì giá khớp sẽ là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.
 • Lệnh mua/bán có cùng mức giá, lệnh nào nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

 

Sau khi tìm hiểu bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa 7 loại lệnh giao dịch chứng khoán trên thị trường Việt Nam hiện nay cũng như các ưu tiên khớp lệnh. Với bài viết này, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn loại lệnh phù hợp hơn với nhu cầu và kỳ vọng giao dịch của mình. Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm các bài viết: 

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO