Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Hướng dẫn cách tính lợi nhuận Forex chính xác nhất

 

Là một nhà giao dịch ngoại hối, nhất định phải biết cách tính lợi nhuận Forex. Giao dịch tiền tệ mang lại cơ hội đầy thách thức, vì thế lợi nhuận cần được quản lý một cách tốt nhất. Đây cũng là một thị trường đầy rủi ro và các nhà giao dịch phải luôn cảnh giác với các vị trí của mình. Xét cho cùng, sự thành công hay thất bại được đo lường dựa trên lợi nhuận và thua lỗ (P&L).

 

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rõ ràng về P&L của mình, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến số dư ký quỹ có trong tài khoản giao dịch. Nếu giá đi ngược lại với lệnh nhà giao dịch đặt, số dư ký quỹ của nhà giao dịch sẽ giảm và số tiền còn lại để trade sẽ giảm.

 

Thời điểm tính lợi nhuận và thua lỗ

Tính toán theo thị trường cho thấy lợi nhuận và thua lỗ chưa thực hiện trong các giao dịch, có nghĩa là các giao dịch vẫn đang mở và có thể đóng bất kỳ lúc nào.

Giá trị thị trường là giá trị mà nhà giao dịch có thể đóng giao dịch tại thời điểm đó. Nếu nhà giao dịch có một vị thế mua, tính toán đánh dấu trên thị trường thường là giá mà nhà giao dịch có thể bán. Trong trường hợp vị thế bán, đó là giá mà nhà giao dịch có thể mua để đóng vị thế.

 

Cho đến khi đóng một vị trí, P&L sẽ vẫn chưa được thực hiện. Lãi hoặc lỗ được thực hiện (P&L đã thực hiện) khi nhà giao dịch đóng một vị thế giao dịch. Trong trường hợp có lãi, số dư ký quỹ được tăng lên và trong trường hợp thua lỗ, số dư ký quỹ được giảm xuống.

Tổng số dư ký quỹ trong tài khoản sẽ luôn bằng tổng số tiền ký quỹ ban đầu, P&L đã thực hiện và P&L chưa thực hiện. Vì P&L chưa thực hiện được đánh dấu để đưa ra thị trường, nó sẽ tiếp tục dao động, do giá các khoản đầu tư của bạn thay đổi liên tục. Chính vì vậy, số dư ký quỹ cũng thay đổi liên tục.

 

Lợi nhuận trong Forex

 

Xem thêm:

 

Cách tính lợi nhuận Forex và thua lỗ

Cách tính lợi nhuận Forex và thua lỗ thực tế của một vị thế là khá đơn giản. Để tính P&L của một vị trí, những gì nhà giao dịch cần là kích thước vị trí và số pips mà giá đã di chuyển. Lợi nhuận hoặc lỗ thực tế sẽ bằng kích thước vị thế nhân với chuyển động của pip.

 

Hãy xem một ví dụ:

Giả sử rằng nhà giao dịch có một vị trí 100.000 GBP/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.3147. Nếu giá chuyển từ GBP/USD 1.3147 lên 1.3162, thì chúng đã tăng 15 pips. Đối với vị thế 100.000 GBP/USD, biến động 15 pips tương đương với 150$ (100.000 x .0015).

Để xác định đó là lãi hay lỗ, nhà giao dịch cần biết liệu mình đã mua hay bán giao dịch.

Vị thế mua: Trong trường hợp vị thế mua, nếu giá tăng lên sẽ là lợi nhuận, và nếu giá giảm xuống sẽ là lỗ. Trong ví dụ trước đó, nếu vị thế mua là GBP/USD, thì đó sẽ là lợi nhuận 150 đô la. Ngoài ra, nếu giá giảm từ GBP/USD 1.3147 xuống 1.3127, thì đó sẽ là khoản lỗ 200 đô la (100.000 x -0.0020).

Vị thế bán: Trong trường hợp vị thế bán, nếu giá tăng lên thì sẽ bị lỗ và nếu giá giảm xuống thì sẽ có lãi. Trong cùng một ví dụ, nếu chúng ta có một vị thế bán GBP/USD và giá tăng lên 15 pips, thì sẽ lỗ 150$. Nếu giá giảm 20 pips, thì đó sẽ là 200 đô la lợi nhuận.

 

Bảng sau đây tóm tắt cách tính P&L:

100.000 GBP/USD Vị thế mua Vị thế bán
Giá tăng 15 pips Lợi nhuận 150$ Lỗ 150$
Giá giảm 20 pips Lỗ 200$  

Lợi nhuận 200$

 

Một khía cạnh khác của cách tính lợi nhuận Forex và thua lỗ là đơn vị tiền tệ. Trong ví dụ trên, P&L được tính bằng đô la. Tuy nhiên, điều này không phải luôn luôn đúng.

GBP/USD được báo giá theo số USD trên mỗi GBP. GBP là tiền tệ cơ bản và USD là tiền tệ định giá. Với tỷ giá GBP/USD 1.3147, để mua một GBP phải tốn 1.3147 USD. Vì vậy, nếu giá biến động, sẽ là một sự thay đổi trong giá trị đô la. Đối với một lô tiêu chuẩn, mỗi pip sẽ trị giá 10 đô la, và lãi và lỗ sẽ tính bằng USD. Theo nguyên tắc chung, P&L sẽ được tính bằng đơn vị tiền tệ báo giá, vì vậy nếu nó không phải bằng USD, nhà giao dịch sẽ phải chuyển đổi nó thành USD để tính toán ký quỹ.

 

Hãy xem xét việc nhà giao dịch có 100.000 vị thế bán trên USD/CHF. Trong trường hợp này, P&L của nhà giao dịch sẽ được tính bằng franc Thụy Sĩ. Tỷ lệ hiện tại là khoảng 0,9970. Đối với một lô tiêu chuẩn, mỗi pip sẽ có giá trị là 10 CHF. Nếu giá giảm 10 pips xuống 0,9960, thì lợi nhuận là 100 CHF. Để chuyển đổi P&L này thành USD, nhà giao dịch sẽ phải chia P&L cho tỷ giá USD/CHF, tức là 100 CHF ÷ 0,9960, sẽ là 100,4016$.

 

Cách tính lợi nhuận trong Forex

Sau khi đã có các giá trị P&L, nhà giao dịch có thể dễ dàng sử dụng những con số này để tính số dư ký quỹ có sẵn trong tài khoản giao dịch. Tính toán ký quỹ thường được tính bằng USD.

 

Cách tính lợi nhuận Forex, cũng như thua lỗ sẽ được thực hiện trực tiếp trên nền tảng giao dịch, nhà giao dịch không cần phải tính bằng phương pháp thủ công. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhà giao dịch phải hiểu các tính toán này, vì nhà giao dịch sẽ phải tính toán P&L và các yêu cầu ký quỹ trong cấu trúc giao dịch và trước khi thực sự tham gia giao dịch.

Tùy thuộc vào mức độ đòn bẩy mà tài khoản giao dịch, trader có thể tính toán số tiền ký quỹ cần thiết để giữ một vị trí. Ví dụ: nếu có đòn bẩy 100:1, nhà giao dịch sẽ yêu cầu số tiền ký quỹ là 1.000 đô la để mở vị trí lô tiêu chuẩn là 100.000 USD/CHF. Hiểu rõ ràng về số tiền bị đe dọa trong mỗi giao dịch sẽ giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro của mình một cách hiệu quả.

 

Xem thêm bài viết:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED