Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 18-22/3: Miệt mài xả hàng, bán ròng tới hơn 3.100 tỷ đồng

Trong khi thị trường chung tiếp leo lên đỉnh mới với thanh khoản sôi động khi có phiên lên tới gần 2 tỷ USD, nhà đầu tư nước ngoài vẫn miệt mài bán ròng với giá trị lên tới hơn 3.100 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 72,17 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.173,11 tỷ đồng, giảm 22,47% về lượng nhưng tăng 21,62% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 519,28 triệu đơn vị, giá trị đạt 15.077,73 tỷ đồng (tăng 53,1% về lượng và 32,89% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 591,45 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 18.250,84 tỷ đồng (tăng 36,83% về lượng và 30,78% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 18-22/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/3

107.122.270

128.937.690

-21.815.420

3.253.120

4.180.400

-927.280

19/3

66.004.930

100.507.220

-34.502.290

2.216.990

3.082.930

-865.940

20/3

57.732.550

69.519.800

-11.787.250

1.629.630

2.192.840

-563.210

21/3

78.842.070

73.607.820

5.234.250

2.043.090

2.400.400

-357.310

22/3

209.577.550

218.881.830

-9.304.280

5.934.900

6.394.270

-459.370

Tổng

519.279.370

591.454.360

-72.174.990

15.077.730

18.250.840

-3.173.110

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã trở lại mua ròng 1,71 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 90,62 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 4,37 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 88,16 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 17,87 triệu đơn vị, giá trị 441,85 tỷ đồng (tăng 4,45% về lượng nhưng giảm 4,1% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 16,16 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 351,23 tỷ đồng (giảm 24,76% về lượng và 36% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 18-22/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/3

5.343.130

3.125.600

2.217.530

129.280

73.530

55.750

19/3

1.709.200

2.863.750

-1.154.550

39.590

75.260

-35.670

20/3

1.755.610

2.052.130

-296.520

49.860

47.530

2.330

21/3

6.735.200

2.891.770

3.843.430

162.760

71.450

91.310

22/3

2.325.430

5.229.000

-2.903.570

60.360

83.460

-23.100

Tổng

17.868.570

16.162.250

1.706.320

441.850

351.230

90.620

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 4phiên và chỉ mua ròng 1 phiên duy nhất. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 42.460 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 22,54 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước đó bán ròng 5,39 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 152,45 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 5 triệu đơn vị, giá trị đạt 124,13 đồng (tăng 58,69% về lượng và 9,92% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,05 triệu đơn vị, giá trị 146,67 tỷ đồng (giảm 40,91% về lượng và 44,73% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 18-22/3:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/3

752.300

1.212.880

-460.580

12.990

24.620

-11.630

19/3

962.250

1.305.260

-343.010

22.340

31.890

-9.550

20/3

998.720

991.810

6.910

28.220

31.880

-3.660

21/3

1.130.420

1.092.430

37.990

27.110

37.250

-10.140

22/3

1.164.310

448.080

716.230

33.470

21.030

12.440

Tổng

5.008.000

5.050.460

-42.460

124.130

146.670

-22.540

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 18-22/3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 70,51 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.105,03 tỷ đồng, giảm 31,45% về lượng nhưng tăng 8,96% về giá trị so với tuần trước đó từ 11-15/3 (bán ròng 2.849,75 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KBC với giá trị đạt 259,19 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 8,3 triệu đơn vị. Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất về khối lượng là GEX với gần 9,93 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 202,15 tỷ đồng. Đây cũng là cặp đôi cổ phiếu có giao dịch và giá tăng ấn tượng trong tuần qua.

Ngược lại, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng lên tới 53,94 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 1.533,25 tỷ đồng.

Ngoài ra, mã lớn VNM tiếp tục bị bán ròng mạnh với giá trị đạt 576,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 9,7 triệu đơn vị; trong khi tuần trước đó bị bán ròng 531,76 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 49,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,05 triệu đơn vị. Tiếp theo là SHS được mua ròng 44,43 tỷ đồng (1,24 triệu đơn vị) và CEO được mua ròng 29,07 tỷ đồng (1,27 triệu đơn vị).

Mặt khác, cổ phiếu NRC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,69 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 8,78 tỷ đồng.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO