Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

HAGL (HAG) vi phạm cam kết hợp đồng vay và trái phiếu

HAGL (HAG) vi phạm cam kết hợp đồng vay và trái phiếu
HAGL (HAG) vi phạm cam kết hợp đồng vay và trái phiếu

 

BID
-0.63%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

EIB
+0.20%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HAG
-0.22%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Tính đến 31/12/2022, tổng vay nợ của Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (HAG) ở mức 8.165 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đạt 5.739 tỷ đồng. CTCP Hoàng Anh Gia Lai – HM:HAGL (HOSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (EY).

Theo đó, kiểm toán lưu ý về vấn đề HAGL lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, nợ ngắn hạn của tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối năm 2022, tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính, tính đến 31/12/2022, tổng vay nợ của HAGL ở mức 8.165 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đạt 5.739 tỷ đồng gồm 3.681 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và trái phiếu đến hạn trả trong vòng 1 năm là 2.058 tỷ.

Theo thuyết minh, tại cuối tháng 12/2022, tập đoàn chưa thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với trái chủ là Ngân hàng BIDV (HM:BID) với tổng giá trị hơn 2.354 tỷ đồng. Công ty cho biết đang có kế hoạch thanh toán khoản vay đã đến hạn nói trên.

Bên cạnh dó, HAGL cũng chưa thanh toán khoản vay đến hạn liên quan đến khoản vay của Ngân hàng Eximbank (HM:EIB) vào tháng 8 và 9/2014 với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch cam kết với ngân hàng.

Những yếu tố trên khiến kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED