Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Hết năm 2024, doanh nghiệp niêm yết phải công bố thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ như trên tại Họp báo chính phủ chiều 01/2 khi nói về các nhiệm vụ phải làm trong năm 2024 để năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Tại Họp báo Chính phủ chiều 01/2, báo chí đặt câu hỏi với Bộ Tài chính: Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán thì Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi. Năm 2024 là năm mang tính bước đệm quan trọng, xin Bộ Tài chính cho biết những định hướng tổ chức triển khai trong năm 2024.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025 từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi rất quan trọng nhưng trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ Tài chính cũng phải quản trị được rủi ro và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững.

Theo ông Chi, quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được nhiều mặt, đến giai đoạn hiện nay rất cần có bước phát triển mới. Cụ thể là việc được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế.

“Mục tiêu này Nghị quyết của Chính phủ đã chỉ đạo, Quyết định số 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 cũng đã đưa vào và chúng tôi xác định đó là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các bộ, ngành có liên quan hướng tới đạt mục tiêu này”, Thứ trưởng nói.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho hay, để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025 thì năm 2024 Bộ Tài chính có nhiều việc cùng các bộ, ngành khác triển khai thực hiện. Trong đó có 4 nhiệm vụ cụ thể năm 2024 Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành khác phải thực hiện được.

Thứ nhất là xử lý yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, quy định các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch.

“Đây chính là rào cản, theo các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế, mà chúng ta cần giải quyết nếu như muốn nâng hạng thị trường. Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá”, ông Chi nói và cho hay, Bộ Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền một phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Thứ hai là yêu cầu của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Vấn đề này Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin của Bộ, của thị trường.

“Chúng tôi sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này một cách rõ ràng nhất trên thị trường, gần như đáp ứng theo thời gian thực theo các quy định của Việt Nam, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường”, ông Chi nhấn mạnh.

Thứ ba là vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Việc này, theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024 để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng Tiếng Việt và tiếng Anh.

Thứ tư, Bộ Tài chính sẽ chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của thị trường chứng khoán.

“Cũng cần nhấn mạnh ở đây, để được xem xét đánh giá và nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều vào các quy định pháp lý của chúng ta. Những công việc tôi vừa nói được thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện thực tế trên thị trường. Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài mới xem xét và đánh giá để nâng hạng thị trường chứng khoán của chúng ta theo tiến độ và mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán chúng ta đã đề ra”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Bên cạnh đó, ông Chi cũng chia sẻ, dù mục tiêu rất quan trọng như vậy nhưng trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ Tài chính cũng phải quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO