Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Hoán đổi trái phiếu (Bond Swap) là gì? Nội dung về hoán đổi trái phiếu

 

Để đảm bảo khả năng trả nợ và thanh khoản thị trường tránh rủi ro cho mình doanh nghiệp, chính phủ đã áp dụng hoán đổi trái phiếu là giải pháp tốt nhất. Trái phiếu là một loại chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư, hay còn gọi là người sở hữu trái phiếu (trái chủ) với một khoản tiền cụ thể trong một khoảng thời gian và có lợi tức xác định.

 

Hoán đổi trái phiếu (Bond Swap)

Hoán đổi trái phiếu (Bond Swap) là việc cùng mua, cùng bán hai (02) mã trái phiếu khác nhau của cùng một chủ thể phát hành tại cùng một thời điểm với mục tiêu cơ cấu lại danh mục trái phiếu.

 

Hoán đổi trái phiếu (Bond Swap)

Nội dung về hoán đổi trái phiếu

Hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì:

  • Doanh nghiệp phát hành được thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, hoặc hoán đổi trái phiếu để cơ cấu lại nợ, khi có phương án mua lại, hoán đổi có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và chủ sở hữu trái phiếu.
  • Tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định cũng chính là tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu.
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể về việc mua lại, hoán đổi trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành.

Hoán đổi trái phiếu doanh nghiệp để tránh tình trạng đảm bảo được khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng vốn của mình.

 

Xem thêm: 

 

Hoán đổi trái phiếu chính phủ

Đối với trái phiếu chính phủ thì bộ tài chính ban hành thông tư hướng dẫn 150/2011/TT-BTC về đăng ký, lưu ký, niêm yết và hoán đổi đối với trái phiếu hoán đổi. Theo đó hoán đổi trái phiếu phải đảm bảo 3 nguyên tắc:

  • Thực hiện theo phương án hoán đổi trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  • Đảm bảo nguyên tắc ngang giá trị theo giá thị trường, công khai, minh bạch trong việc hoán đổi
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định cụ thể tại Thông tư ban hành.

Trong thời gian hoán đổi trái phiếu (kể từ thời điểm đăng ký hoán đổi trái phiếu đến khi kết thúc việc hoán đổi trái phiếu), các trái phiếu đang lưu hành được đăng ký hoán đổi sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa trên tài khoản lưu ký của chủ sở hữu trái phiếu.

 

Về phương thức hoán đổi trái phiếu, Thông tư quy định việc hoán đổi trái phiếu được thực hiện theo một trong hai phương thức:

_Thứ nhất, kho bạc Nhà nước phát hành loại trái phiếu mới có điều kiện, điều khoản do Kho bạc Nhà nước quyết định để hoán đổi cho các loại trái phiếu đang lưu hành.

_Thứ hai, kho bạc Nhà nước phát hành bổ sung một khối lượng trái phiếu nhất định theo điều kiện, điều khoản của một loại trái phiếu đang lưu hành để hoán đổi cho một loại trái phiếu đang lưu hành khác.

Điều kiện, điều khoản trái phiếu hoán đổi

Trái phiếu bị hoán đổi phải là loại trái phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và có kỳ hạn còn lại từ 1 năm trở lên; không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo tại thời điểm hoán đổi.

 

Đối với trái phiếu được hoán đổi: Trường hợp trái phiếu phát hành bổ sung phải đảm bảo điều kiện là loại trái phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và điều kiện, điều khoản của trái phiếu như điều kiện, điều khoản của trái phiếu đang lưu hành.

 

Trường hợp trái phiếu phát hành lần đầu phải đảm bảo kỳ hạn trái phiếu phát hành từ 1 năm trở lên. Điều kiện, điều khoản trái phiếu do Kho bạc Nhà nước quy định trên cơ sở thỏa thuận với các chủ sở hữu trái phiếu.

 

Bộ Tài chính quyết định khung lãi suất chiết khấu để xác định giá trái phiếu bị hoán đổi và giá trái phiếu được hoán đổi trong từng đợt hoán đổi trái phiếu. Kho bạc Nhà nước đàm phán và thống nhất với chủ sở hữu trái phiếu về mức lãi suất chiết khấu nhưng phải đảm bảo nằm trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định.

 

Điều kiện, điều khoản trái phiếu hoán đổi

Đối với trái phiếu hoán đổi sẽ giúp giảm nghĩa vụ trả nợ lãi suất danh nghĩa của ngân sách nhà nước bằng do hoán đổi các mã trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cao thành các mã trái phiếu có lãi suất thấp hơn, tăng quy mô mã các trái phiếu, hỗ trợ thanh khoản của thị trường.

 

Để đảm bảo được khả năng trả nợ và hiệu quả trong việc sử dụng vốn giúp các chủ thể phát hành (gồm doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và các tổ chức tài chính, tín dụng) có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ của mình thì hoán đổi trái phiếu là cách tốt nhất.

 

Qua bài viết trên, hy vọng bạn có thể thêm những kiến thức hữu ích cho việc đầu tư. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được được giải đáp sớm nhất. Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm các bài viết: 

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO