Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quỹ 810 triệu USD của Đài Loan đẩy mạnh mua ròng cổ phiếu Việt tuần qua

Quỹ 810 triệu USD của Đài Loan đẩy mạnh mua ròng cổ phiếu Việt tuần qua
Quỹ 810 triệu USD của Đài Loan đẩy mạnh mua ròng cổ phiếu Việt tuần qua

 

SHB
+1.63%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

HPG
+2.32%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

SSI
+6.87%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VRE
+2.26%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

VHM
+1.52%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Vietstock – Quỹ 810 triệu USD của Đài Loan đẩy mạnh mua ròng cổ phiếu Việt tuần qua

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF – vốn quản lý 810 triệu USD tài sản – liên tục mua ròng cổ phiếu Việt, với lượng tiền vừa huy động được từ đợt gọi vốn thứ 5.

Từ ngày 27/03-31/03, quỹ ETF xứ Đài toàn mua ròng cổ phiếu Việt, trong đó mua nhiều nhất ở HPG (HM:HPG) (1.7 triệu cp), SSI (HM:SSI) (1.1 triệu cp), SHB (HM:SHB), VHM (HM:VHM), VRE (HM:VRE) (800 ngàn cp)…

Giao dịch của Fubon ETF từ ngày 27/03-31/03

Theo dữ liệu từ FIDT, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã huy động hơn 1,300 tỷ đồng trong 2 tuần qua và cũng giải ngân gần như toàn bộ vào thị trường chứng khoán Việt. Hiện quỹ ETF này đang có tổng tài sản 24.7 tỷ TWD, tương đương 810 triệu USD và tương đương 19 ngàn tỷ đồng. Đây cũng là quỹ ETF lớn nhất tại Việt Nam.

Vũ Hạo

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED