Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

CHUYÊN GIA HỖ TRỢ:

Facebook: Lê Nguyên

Zalo: 0765. 84 85 86

Chứng khoán vốn là gì và bao gồm những loại nào?

 

Kiến thức về chứng khoán vốn bao gồm những loại nào chắc hẳn sẽ là thắc mắc của nhiều người. Những thông tin dưới đây sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho bạn. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nào!

 

Chứng khoán vốn là gì?

Chứng khoán vốn là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành, xác nhận quyền sở hữu của một phần thu nhập và tài sản công ty. Như vậy người sở hữu chứng khoán vốn cũng có nghĩa là người sở hữu công ty, họ có quyền hưởng những lợi ích từ công ty mang lại.

Chứng khoán vốn gồm: cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ…

 

Khái niệm chứng khoán vốn

 

Xem thêm: 

 

Chứng khoán vốn ba gồm những loại nào?

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu của cổ đông trong công ty cổ phần. Cổ phiếu được mua bán, trao đổi nhiều nhất và lưu hành rộng rãi trên thị trường chứng khoán. Cổ đông thường của công ty cổ phần có những quyền chủ yếu sau:

  • Quyền được tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
  • Quyền tham gia quyết định đối với tài sản hoặc những vấn đề quan trọng của công ty.
  • Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần.
  • Đặc biệt, cổ đông chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua cổ tức. Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế dành cho các cổ đông, được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán về mặt tài chính chứng nhận cổ đông ưu tiên so với cổ đông thường, nhưng về quyền hạn đối với công ty thì bị hạn chế.

Hiểu một cách khác, nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên chia cổ tức trước các cổ đông thường. Khi công ty bị phá sản thì cổ đông ưu đãi được ưu tiên trả nợ trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản. Tuy nhiên những vị cổ đông này không được tham gia bầu cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty.

  • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu được quy định theo điều lệ công ty. Thông thường chỉ tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, sau thời hạn này thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

  • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Nếu sở hữu cổ phiếu này sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ phiếu thường. Phần cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, phần cổ tức cố định cũng không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết hay đề cử người vào Hội đồng quản trị của công ty.

  • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào một khi có yêu cầu của người sở hữu cổ phiếu này hay theo điều kiện ghi trên cổ phiếu. Cổ đông có cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng sẽ không được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với phần vốn góp của quỹ đại chúng.

Quỹ đại chúng đầu tư chứng khoán hình thành từ khoản vốn góp của nhà đầu tư với mục đích đa dạng hóa đầu tư và phân tán rủi ro. Như vậy để thành lập quỹ, công ty quản lý quỹ phát hành chứng chỉ quỹ. Khi nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ có nghĩa là góp vốn của mình vào quỹ chung đó.

Chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ có mệnh giá thống nhất là 10.000 đồng. Quỹ đại chúng là Quỹ có chứng chỉ quỹ được phát hành ra công chúng. Quỹ thành viên là Quỹ được lập bằng vốn góp không vượt qua 30 thành viên góp vốn và không phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng.

 

Qua bài viết, với những thông tin hữu ích trên chắc hẳn các bạn đã biết chứng khoán vốn bao gồm những loại nào rồi chứ. Hãy tìm hiểu thật kỹ để đầu tư chứng khoán thật hiệu quả qua đó đem lại lợi nhuận cao nhất. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất. Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm các bài viết: 

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO