Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Tìm hiểu về chỉ báo Average Directional Movement Index Rating (ADXR)

 

Average Directional Movement Index Rating (ADXR) là phiên bản mượt hơn của chỉ báo ADX và được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chuyển động định hướng (Directional Movement) khi làm mượt giá trị của ADX.

 

Một cách để phân biệt chỉ báo ADXR với ADX là phiên bản mượt ADXR không phụ thuộc nhiều vào các điểm đảo chiều của thị trường ngắn hạn biến động nhanh, điều này giúp Trader giảm thiểu rủi ro khi trade với chỉ báo ADXR trong thời gian dài.

Chỉ báo Average Directional Movement Index Rating (ADXR) là gì?

Chỉ báo Average Directional Movement Index Rating (ADXR) là bạn dạng mượt hơn của chỉ báo ADX và được sử dụng để bình chọn hiệu quả của chuyển động định hướng (Directional Movement) khi làm mượt giá buốt trị của adx.Một cách để phân biệt chỉ báo ADXR với adx là bạn dạng mượt ADXR không dựa vào nhiều vào các điểm đảo chiều của thị trường ngắn hạn biến động nhanh, điều này giúp Trader giảm thiểu đen đủi khi trade với chỉ báo ADXR trong thời gian dài.

 

Định nghĩa về chỉ báo ADXR

Công thức tính ADXR

ADXR = (ADX hôm nay + ADX 14 kỳ trước) / 2Do chỉ báo ADXR mượt hơn ADX nên nó sẽ kém nhạy hơn ADX. ADXR còn được sử dụng để tính toán chỉ báo Comodity Selection Index (CSI).

Chỉ báo ADXR – Tính toán như thế nào?

Do chỉ báo ADXR mượt hơn ADX nên nó sẽ xoàng xĩnh nhạy hơn ADX. ADXR còn được sử dụng để tính toán chỉ báo Comodity Selection Index (CSI)

 

Tìm hiểu thêm:

 

Cách sử dụng chỉ báo ADXR

Một số cách áp dụng của ADXR đó là:

  • Khi ADXR trên mức 25 – Sử dụng hệ thống theo trend;
  • Khi ADXR giảm xuống dưới mức 20 – Tránh sử dụng hệ thống theo trend, thay vào đó nên sử dụng hệ thống dựa trên các chỉ báo dao động (Oscilator) cho các thị trường yên ắng, không có trend hoặc thị trường đi trong range (range-bound market).

 

  • Khi ADXR tăng với DI+ trên DI- cho tín hiệu thị trường giá tăng (bullish) đang được củng cố;
  • Khi ADXR tăng với DI- tren DI+ cho tín hiệu thị trường giá giảm (bearish) đang được củng cố.

Giao điểm giữa 2 đường ADXR và ADX cũng có thể được dùng để dự đoán thay đổi của thị trường.

 

Sử dụng chỉ báo AXDR trên phần mềm MT4

Chỉ báo ADXR – Thêm ở đâu trên MetaTrader 4?

Chỉ báo ADXR không được cài mặc định trên phần mềm MetaTrader 4, để thêm chỉ báo này đồng đội cần phải download tại đây và thực hiện theo các bước trong bài viết này nhé.

Chỉ báo ADXR – Áp dụng vào trading

Một số áp dụng của ADXR vào trading như sau

  • Khi ADXR trên mức 25 – Sử dụng hệ thống theo trend;
  • Khi ADXR giảm xuống dưới mức 20 – đồng đội nên tránh sử dụng hệ thống theo trend, thay vào đó nên sử dụng hệ thống dựa trên các chỉ báo dao động (Oscilators) cho các thị trường yên ắng, không có trend hoặc thị trường đi trong range (range-bound markets).

 

Chỉ báo ADX
  • Khi ADXR tăng với DI+ trên DI- cho tín hiệu thị trường rét tăng (bullish) đang được củng cố;
  • Khi ADXR tăng với DI- tren DI+ cho tín hiệu thị trường giá giảm (bearish) đang được củng cố.

Giao điểm giữa 2 đường ADXR và ADX cũng có thể được dùng để dự đoán chỉnh sửa của thị trường.

 

Xem thêm: