Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/6

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* LDG: Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (LDG – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu LDG từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại LDG lên hơn 29,12 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,13%.

* DRH: CTCP DRH Holdings (DRH – HOSE) thông qua chủ trương cho Công ty con là CTCP Kinh doanh và Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn nhận chuyển nhượng đến 99% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Hòa Bình.

* DCM: Ngày 05/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/7/2022.

* IBC: CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC – HOSE) thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 2,55 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP English Now Global, với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2022.

* NLG: Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Nam Long (NLG – HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NLG từ ngày 20/6 đến 19/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Ngọc sẽ nâng sở hữu tại NLG lên hơn 376.000 cổ phiếu.

* HII: CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA), công ty mẹ của CTCP An Tiến Industries (HII – HOSE) đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu HII từ ngày 20/6 đến 19/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, AAA sẽ nâng sở hữu tại HII lên hơn 38,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 52,14%.

* VNL: Ngày 15/6, HĐQT CTCP Logistics Vinalink (VNL – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 04/7/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2022.

* TJC: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ vận tải và Thương mại (TJC – HNX) đã mua vào hơn 1,74 triệu cổ phiếu TJC từ ngày 09/5 đến 02/6. Sau giao dịch, TMS đã nâng sở hữu tại TJC lên hơn 4,58 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 52,29%.

* PRE: Ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm PVI (PRE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 23/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2022.

* DNM: Ngày 27/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của Tổng CTCP Y tế Danameco (DNM – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 28/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

* CDN: Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/7/2022.

* PTI: CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA, tổ chức đầu tư đăng ký mua hơn 4,29 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI – HNX). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/6 đến 15/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED