Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Điều kiện và thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản?

 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tùy theo từng ngành nghề đăng ký kinh doanh mà nhà nước đặt ra những điều kiện khác nhau cho các doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký hoạt động, trong đó ngành Kinh doanh bất động sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều kiện thành lập kinh doanh bất đống sản

Điều kiện bất động sản được đưa vào kinh doanh:

Qui định tại Điều 9: Điều kiện bất động sản được đưa vào kinh doanh:

1. Nhà ở và công trình xây dựng phải đủ các điều kiện sau mới có thể được đưa vào kinh doanh :

a) Giấy đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng đúng theo trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nhà ở và công trình xây dựng có trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

b) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất không có tranh chấp;

c) Bảo đảm thi hành án không bị liệt kê biên bản.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất có đủ các điều kiện:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật;

b) Quyền sử dụng đất không có tranh chấp;

c) Bảo đảm thi hành án không bị liệt kê biên bản;

d) Đang trong thời hạn sử dụng đất.

II. Điều kiện để được kinh doanh bất động sản:

Qui định tại Điều 10: Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

  1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

 

Thủ tục và hồ sơ để thành lập công ty kinh doanh bất động sản

III. Thủ tục quy trình đăng ký thành lập công ty kinh doanh BĐS

Ngành nghề đăng ký kinh doanh môi giới BĐS:

  • Khi kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề sau:
  • Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quảng cáo bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý). 

Hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT:

Hồ sơ thành lập công ty nộp lên sở kế hoạch đầu tư gồm các giấy tờ sau:

• Đơn đăng ký kinh doanh;

• Điều lệ công ty ( Lưu ý khi soạn điều lệ nhớ có đăng ký xuất nhập khẩu);

• Danh sách thành viên ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông ( đối với công ty cổ phần);

• Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật và các thành viên ( công ty tnhh 2 thành viên), các cổ đông ( công ty cổ phần);

Số lượng: 1 bộ nộp lên sở KHĐT sau 3-5 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ sở KHĐT sẽ ra giấy phép đăng ký kinh doanh + MST.

Những công việc cần phải làm sau khi có giấy phép kinh doanh + MST:

• Hoàn tất thủ tục khắc dấu tròn công ty và thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia;

• Treo bảng hiệu công ty tại trụ sở chính của doanh nghiệp;

• Hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế nơi công ty đặt trụ sở chính;

• Đặt chữ ký số khai thuế qua mạng;

• Tạo tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp đăng ký;

• Đóng thuế môn bài cho doanh nghiệp;

• Hoàn tất thủ tục xin đặt in hóa đơn + Đặt in hóa đơn + phát hành hóa đơn GTGT.

Thời gian hoàn thành việc đăng ký:

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch đầu tư sẽ nhận được GPKD công ty.

Tìm hiểu thêm: