Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Báo cáo Teva ADR: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1

Báo cáo Teva ADR: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1
© Reuters Báo cáo Teva ADR: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1

 

TEVA
+2.27%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Hocviendautu.edu.vn – Teva ADR (NYSE: TEVA) báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.40 với doanh thu $3.7B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó kỳ vọng EPS là $0.55 với mức doanh thu là $3.61B. .

Teva ADR công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Y Tế trong tháng này

Vào 14/4/, UnitedHealth báo cáo EPS quý đầu tiên là $6.26 cùng với doanh thu $91.9B, so với EPS được dự báo trước đó là $6.17 với mức doanh thu dự kiến là $89.71B.

Lợi nhuận của J&J cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 18/4/, với EPS quý đầu tiên là $2.68 cùng với doanh thu đạt được là $24.7B. Các chuyên gia phân tích tại Hocviendautu.edu.vn trước đó dự báo EPS là $2.5 cùng với doanh thu là $23.61B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Hocviendautu.edu.vn để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO