Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

EVNFinance sắp chào bán 351 triệu cổ phiếu

EVNFinance sẽ chào bán 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 11.000 đồng/cp. Doanh nghiệp huy động vốn để tăng quy mô dịch vụ tài chính, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.

EVF:

Giá hiện tại

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance, HoSE: EVF) công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 351 triệu cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ khi được UBCK chấp thuận.

Phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua từ kỳ họp ĐHCĐ năm ngoái và được doanh nghiệp triển khai từ tháng 5. Doanh nghiệp chào bán 351 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán do HĐQT xác định là 11.000 đồng/cp. Căn cứ xác định dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022 là 12.348 đồng/cp; chiến lược phát triển, nhu cầu tăng vốn cũng như khuyến khích cổ đông gắn bó, đóng góp cho công ty.

Nếu chào bán thành công vốn điều lệ EVN Finance sẽ gấp đôi lên 7.020 tỷ đồng. Công ty dự kiến thu về 3.861 tỷ đồng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng quy mô dịch vụ tài chính có ứng dụng công nghệ số, đầu tư vào lĩnh vực năng lượng qua cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoặc mua cổ phần.

Đối với hình thức mua lại cổ phần doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, EVNFinance cam kết tuân thủ quy định góp không vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đồng thời, công ty tài chính cũng không sử dụng vốn thu được để mua cổ phần dẫn đến mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản theo quy định.

EVNFinance được thành lập từ 2008 với mục tiêu thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị thành viên. Hoạt động kinh doanh tăng trưởng đều đặn từ 2013 đến nay. Nửa đầu năm 2023, tổng thu nhập gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước đạt 622 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuận giảm mạnh từ 525 tỷ đồng xuống 140 tỷ đồng nhưng được bù đắp bởi mảng mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ 35 tỷ sang lãi 345 tỷ đồng.

Công ty tài chính giảm mạnh chi phí hoạt động từ 244 tỷ đồng xuống 174 tỷ đồng nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại tăng từ 235 tỷ lên 248 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước đạt 160 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, công ty có 47.134 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm gần 5.000 tỷ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,13%, giảm so với mức 2,2% năm 2022.

Cổ phiếu EVF hiện giao dịch vùng 13.050 đồng/cp, tăng 48% trong vòng 2 tháng. Trong thời gian qua, Công ty Quản lý quỹ Amber và người liên quan liên tục gom cổ phiếu EVF. Quỹ vừa trở thành cổ đông vào ngày 31/8 khi mua 953.380 cp EVF, sau đó tiếp tục đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu EVF từ 11/9 đến 30/9. Nếu mua thành công, đơn vị này sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,27% lên 0,56%.

Người có liên quan, ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT ENVFinance và Chủ tịch HĐQT Quỹ Amber cũng mua 1 triệu cổ phiếu EVF từ 3/7 đến 20/7 để sở hữu 1,5 triệu đơn vị, tỷ lệ 0,4%.

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO