Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sẽ gỡ “rào cản” ký quỹ trước khi giao dịch trong năm 2024

Đây là một trong 4 giải pháp trọng tâm mà Bộ Tài chính đưa ra để thực hiện mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg, Chính phủ đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025 từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.

Trả lời câu hỏi của Báo Đầu tư tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 1/2 về những định hướng tổ chức triển khai trong năm 2024 để đạt mục tiêu trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, sau giai đoạn phát triển và tích lũy của thị trường chứng khoán, đến giai đoạn hiện nay rất cần thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển mới. “Chúng tôi xác định đó là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các bộ, ngành có liên quan hướng tới đạt mục tiêu này”, ông Chi nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, trong năm 2024, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành khác sẽ phải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ để đạt mục tiêu trên, trong đó trọng tâm là 4 nhiệm vụ.

Thứ nhất là xử lý yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Quy định hiện nay là các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch. “Đây chính là rào cản theo các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế mà chúng ta cần giải quyết nếu như muốn nâng hạng thị trường”, ông Chi nói.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá. Bộ sẽ trình cấp có thẩm quyền một phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024 giải quyết vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế. Đây cũng là vấn đề mà Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho là “cốt yếu” của năm 2024.

Thứ hai là yêu cầu của các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện thông tin của Bộ, của thị trường. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin này một cách rõ ràng nhất trên thị trường, gần như đáp ứng theo thời gian thực theo các quy định của Việt Nam, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường.

Thứ ba là vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiệm vụ ngay trong nửa đầu năm 2024 để yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng hai thứ tiếng: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Thứ tư, theo đại diện Bộ Tài chính, sẽ chủ động sớm nhất đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của thị trường chứng khoán.

“Cũng cần nhấn mạnh ở đây, để được xem xét đánh giá và nâng hạng thì phụ thuộc rất nhiều vào các quy định pháp lý của chúng ta. Những công việc tôi vừa nói được thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện thực tế trên thị trường”, ông Chi khẳng định.

Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài mới xem xét và đánh giá để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo tiến độ và mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Chi cũng nhấn mạnh, dù mục tiêu rất quan trọng như vậy nhưng trong bất kỳ giải pháp nào, Bộ Tài chính cũng phải quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO