Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Điều kiện lên đất thổ cư từ nền đất nông nghiệp?

 

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khai thác tối đa giá trị kinh tế do đất đai mang lại. Một số lý do cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất như: chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất phi nông nghiệp sang đất ở, hoặc nhằm mục đích mua bán đất, cho thuê đất, mở các loại hình kinh doanh… Điều kiện để chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Giải đáp thắc mắc về việc đất thổ cư có được cấp sổ đỏ không?

 

Khái niệm về đất thổ cư?

Đất thổ cư là gì?

Đất thổ cư là đất dùng để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất thổ cư.

Căn cứ theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành vào ngày 02/08/2007 thì đất thổ cư thuộc vào nhóm đất phi nông nhiệp, cụ thể là đất ở (mã đất là OTC) bao gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại thành thị.

– Đất ở tại nông thôn, mã kí hiệu đất là ONT: là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã

– Đất ở tại thành thị, mã kí hiệu đất là ODT: là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn.

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp được hiểu đơn giản là loại đất chỉ được phép sử dụng vào mục đích sản xuất, làm nông nghiệp như trồng cây hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản, lương thực thực phẩm.

Đất nông nghiệp không được phép xây dựng nhà ở, nếu muốn xây dựng nhà ở thì bạn phải đăng ký chuyển mục đích sang đất thổ cư mới được phép.

Đất nông nghiệp được chia làm nhiều loại như đất trồng hay hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất trừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối. Loại đất này khi bán thường không được giá như đất thổ cư, chỉ phù hợp với những nhà đầu tư lâu dài hay nhà đầu tư làm nông nghiệp.

Đất nông nghiệp được sử dụng để nuôi trồng thủy hải sản hay trồng trọt chăn nuôi gia sức là phần lớn, đối với các vùng giáp ranh thành phố thì đất nông nghiệp sẽ dễ lên đất thổ cư hơn các tỉnh lẻ.

 

Điều kiện từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư

Điều kiện để được lên đất thổ cư là gì?

Theo khoản 1 Điều 168 thì đất được phép chuyển quyền sử dụng phải có điều kiện là có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ngoài ra còn phải đảm bảo 4 điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013.

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng nền đất.
 • Đất không có tranh chấp sử dụng.
 • Quyền sử dụng đất không được kê biên bản để bảo đảm thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Bạn phải có sổ đỏ thì mới lên đất thổ cư được

Căn cứ tại Điều 52, Luật đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, ngoài đủ điều kiện chuyển đổi mục đích đất thì còn phải căn cứ vào kết hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện tại nơi đó nữa.

Cũng theo Điều 57 của Luật đất đai 2013 thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 • Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm như đất trồng rừng, đất để nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang nuôi trồng thủy sản nước mặn như đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển từ đất rừng đặc dụng hoặc đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong từng nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất xây dựng công trình, đất sử dụng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Tìm hiểu thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED