Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Trái phiếu là gì? Làm sao để mua bán trái phiếu?

 

Mọi giao dịch mua bán chứng khoán đều phải qua hệ thống tại sở giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh hoặc phương thức thỏa thuận. Thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian, Trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán trên nguyên tắc thỏa thuận về giá. Cùng Hocviendautu tìm hiểu về hình thức giao dịch trái phiếu diễn ra như thế nào?

 

Đầu tiên ta tìm hiểu về khái niệm Trái Phiếu

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ công nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một mệnh giá cố định của trái phiếu, trong khoảng thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp, trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp, một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc, chính quyền gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ.

 

Mua bán Trái phiếu

Người mua trái phiếu, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu gọi là trái phiếu ghi danh hoặc không được ghi trái phiếu vô danh. Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.

 

Xem thêm: 

 

Hình thức giao dịch mua bán của Trái Phiếu

_Bước 1. Mở tài khoản giao dịch (tài khoản tiền/chứng khoán, tài khoản giao dịch)

  • Trường hợp mở tài khoản tại công ty chứng khoán là thành viên thị trường trái phiếu chính phủ: Công ty chứng khoán có trách nhiệm đặt lệnh cho nhà đầu tư.
  • Trường hợp mở tài khoản tại công ty chứng khoán không phải là thành viên thị trường trái phiếu chính phủ: Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản có trách nhiệm đặt lệnh cho khách hàng thông qua công ty chứng khoán thành viên.
  • Trường hợp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại tài khoản tiền/chứng khoán: Khách hàng phải đặt lệnh giao dịch qua công ty chứng khoán.

_Bước 2. Ký quỹ giao dịch

  • Khi đặt lệnh mua trái phiếu chính phủ, khách hàng ký quỹ tiền giao dịch theo mức thỏa thuận với công ty chứng khoán.
  • Khi đặt lệnh bán trái phiếu chính phủ, khách hàng phải có đủ số lượng trái phiếu chính phủ đặt bán.

_Bước 3. Đặt lệnh giao dịch

  • Lệnh giao dịch được thực hiện qua công ty chứng khoán thành viên thị trường trái phiếu chính phủ trừ ngân hàng thương mại là thành viên hệ thống giao dịch trái phiếu.
  • Viết phiếu lệnh mua/bán trái phiểu chính phủ theo mẫu của công ty chứng khoán.

_Bước 4. Nhận kết quả giao dịch chi tiết tại công ty chứng khoán đặt lệnh giao dịch.

_Bước 5. Thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp ngày thực hiện giao dịch, tiền/chứng khoán sẽ được chuyển tới tài khoản của khách hàng thông qua hệ thống thanh toán và bù trừ chứng khoán.

 

Hình thức mua Trái phiếu

Như vậy, thông qua 5 bước là chúng ta có thể dễ dàng khám phá và tìm hiểu rõ hơn về giao dịch trái phiếu. Để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường giao dịch mua bán chứng khoán.

 

Học nhiều hơn từ hocviendautu.edu.vn: