Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Mã chứng khoán và quy định về cấp mã chứng khoán

 

Mã chứng khoán là gì?

Mã chứng khoán là gì? Mã chứng khoán được cấp, hay đăng ký dựa trên cơ sở nào? Ai có thẩm quyền cấp hay Doanh nghiệp tự đặt tên…..?

Hiểu đơn giản, mã chứng khoán là ký hiệu giao dịch (tên định danh) của tổ chức phát hành chứng khoán tại các sở giao dịch chứng khoán. Được cơ quan có thẩm quyền cấp dựa trên các tiêu chí kỹ thuật của hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây viết tắt là SGDCK), tên viết tắt của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, tổ chức phát hành, sự lựa chọn mã của tổ chức phát hành (sau đây viết tắt là TCPH), thông tin về đợt phát hành chứng khoán, thông tin về chứng khoán cơ sở…

 

Mã chứng khoán 

Mã chứng khoán được cấp là duy nhất và không trùng lắp với các mã chứng khoán đã niêm yết hoặc mã chứng khoán đã được cấp nhưng bị hủy trong thời gian gần.

 

Xem thêm: 

 

Quy định cấp mã chứng khoán tại Việt Nam?

Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

 

Quyết định số 198/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Quy định cấp mã chứng khoán tại Việt Nam?

Như vậy, Ở Việt Nam cơ quan có thẩm quyền cấp mã chứng khoán cho các TCPH là VSD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán.

 

Mã chứng khoán trong nước được VSD cấp là duy nhất và không trùng lắp với các mã chứng khoán đã niêm yết hoặc mã chứng khoán đã được VSD cấp (trừ trường hợp thực hiện cấp mã chứng khoán trùng với mã đã bị hủy có thời hạn trên 10 năm).

 

Mã chứng khoán trong nước được cấp không phụ thuộc vào tên viết tắt đã đăng ký sở hữu bản quyền. VSD xem xét cấp mã căn cứ vào các tiêu chí kỹ thuật của hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây viết tắt là SGDCK), tên viết tắt của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, tổ chức phát hành, sự lựa chọn mã của tổ chức phát hành (sau đây viết tắt là TCPH), thông tin về đợt phát hành chứng khoán, thông tin về chứng khoán cơ sở…

 

Quy định cấp mã chứng khoán tại Việt Nam?

Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp sẽ được sử dụng thống nhất làm mã giao dịch của TCPH khi TCPH niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên SGDCK.

Một số điểm lưu ý về quy định cấp mã chứng khoán

Điều 4. Nguyên tắc cấp mã chứng khoán

Điều 6. Nguyên tắc hủy/thay đổi/sử dụng lại mã chứng khoán

Điều 7. Quy định về mã chứng khoán trong nước

Điều 9. Hồ sơ cấp/bảo lưu/thay đổi mã chứng khoán

 

Qua bài viết trên, hy vọng bạn có thêm những thông tin hữu ích trong giao dịch. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp sớm nhất. Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm các bài viết: 

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED