Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều

 

Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch (trader) nào cũng cần phải biết. Quan trọng là các bạn phải hiểu được diễn biến trong mỗi mẫu hình nến , chứ không phải thuộc lòng một cách máy móc.

 

Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều

Mô hình Closing Price Reversal tại đỉnh

Thực tế, theo tính kỹ thuật, thì đỉnh của thanh Closing Price Reversal sẽ tiếp tục tạo đỉnh cao hơn và (đáy cũng cao hơn – higher low), xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. Đặc điểm khiến xu hướng đi xuống duy nhất là phe bán đã dùng sức ép đẩy giá xuống từ đỉnh cao hơn, đồng nghĩa giá đóng cửa tại gần đáy thanh giá. Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh khá tương tự giống một mô hình nến có tên là là mô hình mây đen bao phủ, tiếng Anh gọi là Dark cloud cover.

 

Khái niệm mô hình giá Closing Price Reversal tại đỉnh

Mô hình Closing Price Reversal tại đáy

Bởi vì, thanh Closing Price Reversal tạo đỉnh thấp hơn đồng thời cũng tạo đáy thấp hơn, về mặt kỹ thuật thì xu hướng giảm vẫn được giữ nguyên. Trên thực tế, đặc tính tăng duy nhất được thể hiện thông qua việc phe mua dùng sức mạnh đẩy giá tăng lên từ đáy thấp hơn và giá đóng cửa dừng lại tại đỉnh. Mô hình Closing Price Reversal tại đáy khá tương tự mô hình nến có tên là mô hình xuyên hay tiếng Anh là Piercing Pattern.

 

Mô hình Closing Price Reversal tại đáy

Ý nghĩa Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều

Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh

Trong thực tế, về mặt kỹ thuật, bởi vì đỉnh của thanh Closing Price Reversal vẫn tạo đỉnh cao hơn và (đáy cao hơn: higher low), xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Trong thực tế, đặc điểm giảm giá duy nhất là người bán đẩy giá xuống từ đỉnh cao hơn và giá đóng cửa gần đáy thanh giá. Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh gần tương đương với mô hình nến được gọi là mô hình mây đen bao phủ (dark cloud cover).

Mô hình Closing Price Reversal ở đáy

Bởi vì thanh Closing Price Reversal có đỉnh thấp hơn và có đáy thấp hơn, xu hướng giảm về mặt kỹ thuật vẫn còn nguyên vẹn. Trong thực tế, thuộc tính tăng duy nhất là việc người mua đẩy giá lên từ đáy thấp hơn và giá đóng cửa gần đỉnh. Mô hình Closing Price Reversal ở đáy cùng gần tương đương với mô hình nến được gọi là mô hình xuyên (piercing pattern).

 

Tìm hiểu thêm:

 

Cách giao dịch, điểm vào lệnh với Mô hình giá Closing Price Reversal 

Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh

 ​

Giao dịch mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh

Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh xảy ra trong xu hướng tăng. Thanh Closing Price Reversal thường bật lên trên mức đóng cửa của ngày trước đó (trong lúc mở cửa) và sau đó giảm mạnh, đóng cửa trong thanh giá của ngày hôm trước.

Yêu cầu chính là mức đóng cửa củalo thanh đóng cửa đảo chiều phải gần mức thấp của nó và thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Lưu ý rằng mô hình này không cho thấy mức độ bán mạnh từ người bán như các mẫu hình đảo chiều quan trọng bởi vì người bán không thể tạo ra một đáy thấp hơn so với ngày trước.

 

Trong thực tế, về mặt kỹ thuật, bởi vì đỉnh của thanh Closing Price Reversal vẫn tạo đỉnh cao hơn và (đáy cao hơn: higher low), xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Trong thực tế, đặc điểm giảm giá duy nhất là người bán đẩy giá xuống từ đỉnh cao hơn và giá đóng cửa gần đáy thanh giá. Mô hình Closing Price Reversal ở đỉnh gần tương đương với mô hình nến được gọi là mô hình mây đen bao phủ (dark cloud cover).

Mô hình Closing Price Reversal ở đáy

 ​

Giao dịch mô hình Closing Price Reversal ở đáy

Mô hình Closing Price Reversal ở đáy xảy ra trong xu hướng giảm. Thanh Closing Price Reversal thường bật xuống tạo khoảng nhảy giá phía dưới mức đóng cửa của ngày trước đó (trong lúc mở cửa) và sau đó tăng lên trong suốt cả ngày, đóng cửa trong thanh giá của ngày hôm trước.

Yêu cầu chính là mức đóng cửa của thanh đóng cửa đảo chiều là phải ở gần đỉnh của nó và ở trên giá đóng cửa của ngày trước đó. Mô hình này không cho thấy mức độ mua mạnh từ người mua như các mẫu hình đảo chiều quan trọng bởi vì người mua không thể tạo ra một đỉnh cao hơn.

 

Hơn nữa, bởi vì thanh Closing Price Reversal có đỉnh thấp hơn và có đáy thấp hơn, xu hướng giảm về mặt kỹ thuật vẫn còn nguyên vẹn. Trong thực tế, thuộc tính tăng duy nhất là việc người mua đẩy giá lên từ đáy thấp hơn và giá đóng cửa gần đỉnh. Mô hình Closing Price Reversal ở đáy cùng gần tương đương với mô hình nến được gọi là mô hình xuyên (piercing pattern).

Lưu ý quan trọng về Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều

Trong mỗi bài viết, mình đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy  túi và lỗ chỏng vó. Vì vậy hãy thật thận trọng trong các giao dịch của mình, để không đem lại rủi ro quá lơn cho bản thân.

Kết luận

Học Viện Đầu Tư vừa giới thiệu với bạn về Mô hình giá Closing Price Reversal – Giá đóng cửa đảo chiều, hy vọng qua bài viết này bạn có thể áp dụng chúng để phân tích chính xác trong giao dịch nhé.

 

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED