Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

CHUYÊN GIA HỖ TRỢ:

Facebook: Lê Nguyên

Zalo: 0765. 84 85 86

Dabaco (DBC) kỳ vọng lãi năm 2023 gấp 113 lần cùng kỳ

Dabaco (DBC) kỳ vọng lãi năm 2023 gấp 113 lần cùng kỳ
Dabaco (DBC) kỳ vọng lãi năm 2023 gấp 113 lần cùng kỳ

 

DBC
+0.19%

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Thêm vào danh mục theo dõi

Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:


Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn

MUA
Bán

 


1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000


 

Tạo một danh sách theo dõi mới
Khởi tạo

Tạo một danh mục đầu tư mới
Thêm vào
Khởi tạo

+ Một vị thế khác
Đóng

Năm nay, Dabaco (DBC) sẽ thực hiện rà soát, đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các dự án bất động sản. Theo tài liệu họp ĐHCĐ, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: HM:DBC) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24.562 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2022; lãi sau thuế gấp 113 lần lên 569 tỷ đồng.

Dabaco nhận định, bối cảnh nền kinh tế được dự báo còn nhiều khó khăn và thách thức. Để thực hiện mục tiêu trên, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food). Đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản, công ty lên kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích.

Cụ thể, Dabaco sẽ rà soát, đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các dự án dở dang như tòa nhà Parkview City, khu nhà ở xã hội, nhà máy sản xuất vắc – xin; triển khai các dự án đã được phê duyệt hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương như Đường H2 theo hình thức BT, dự án đối ứng, khu chăn nuôi tại Quảng Ninh, nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II…

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Dabaco đề xuất không chia cổ tức. Theo đó, DBC dùng toàn bộ 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 để bổ sung vào quỹ phát triển của công ty. Trích thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT tối đa không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO