Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

FLC bị phạt gần 93 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Cổ phiếu FLC trước đó đã bị đình chỉ giao dịch từ cuối tháng 2 trên UpCOM sau khi bị hủy niêm yết tại HoSE do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

FLC:

Giá hiện tại

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Ngày 3/10/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC) với số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.

Cụ thể, FLC không công bố BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý 4/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý 1/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý 2/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét. Ngoài ra, FLC còn công bố không đúng thời hạn Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Trong văn bản giải trình gần nhất, FLC cho biết chưa đạt được sự đồng thuận cùng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về ý kiến kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Theo đó, FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021, năm 2022, quý 1/2023, quý 2/2023 và BCTC bán niên 2023 đã được xoát xét.

FLC cũng cho biết đang nỗ lực phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định. Sau khi các BCTC năm 2021, năm 2022, quý 1/2023, quý 2/2023 được phát hành, FLC sẽ tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC bán niên 2023 và công bố thông tin theo quy định.

Trên thị trường, cổ phiếu FLC đã bị đình chỉ giao dịch từ cuối tháng 2 trên UpCOM sau khi bị hủy niêm yết tại HoSE do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư.

Đến thời điểm hiện tại, FLC hiện cũng chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Với việc tiếp tục lỗi hẹn nộp BCTC kiểm toán cộng thêm vi phạm liên quan tới tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, con đường trở lại sàn chứng khoán của FLC có lẽ vẫn còn rất xa.

Doanh nghiệp sữa lâu đời nhất Việt Nam chuẩn bị niêm yết

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO