Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Cách đọc và phân tích báo cáo tài chính nhanh?

 

Kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính nhanh là không thể thiếu trong các lĩnh vực đầu tư cổ phiếu, quản trị tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, ngân hàng,… Vì vậy, bạn cần học hỏi kỹ năng này để có cái nhìn và đánh giá chính xác nhất về doanh nghiệp.

 

Bạn biết gì về báo cáo tài chính (BCTC)?

BCTC thường được công bố định kỳ dịp cuối mỗi quý và cuối năm, gồm những thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Phải kể đến như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, dòng tiền, doanh thu,…

Phải đọc báo cáo tài chính như thế nào là đúng? 

Bước 1: Xem ý kiến của Kiểm toán viên với 4 mức độ:

  • Chấp nhận toàn phần
  • Ngoại trừ
  • Không chấp nhận
  • Từ chối

 

Đọc báo cáo tài chính, bạn đã rõ các bước?

Bước 2: Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán, là bảng số liệu quan trọng thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định.

Bước 3: Đọc hiểu Báo cáo kết quả hoạt động của kinh doanh. Đây là bảng báo cáo tổng kết doanh thu, chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo quý hoặc theo năm.

Bước 4: Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết doanh nghiệp thực sự kiếm được bao nhiêu tiền và tiêu trong khoảng thời gian nhất định là với số tiền như thế nào.

Bước 5: Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bí kíp giúp bạn biết cách phân tích báo cáo tài chính 

_Trước hết, bạn cần phân tích chỉ số tài chính. Nó được xem là một phần quan trọng không thể thiếu vì:

  • Chỉ số tài chính giúp bạn đánh giá khách quan hoạt động của doanh nghiệp đang tăng trưởng hay suy giảm, cũng như vấn đề tài chính ra sao,…
  • Mặt khác, đây là công cụ hữu ích giúp dự báo phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

_Tiếp đến, tiến hành phân tích khả năng thanh toán. Bởi vì, doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu như khi đến hạn, họ có thể đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán. Ở đây, bạn sẽ sử dụng các hệ số sau để đánh giá.

  • Hệ số của khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Nếu hệ số <1: doanh nghiệp đang khó khăn, có rủi ro về thanh toán.

Nếu hệ số >1: doanh nghiệp đủ sức chi trả cho các khoản nợ đến hạn.

  • Hệ số của khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Lãi vay phải trả
  • Hệ số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu bán hàng/Các khoản phải thu bình quân
  • Hệ số vòng quay của hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

 

Cách phân tích báo cáo tài chính

Cách phân tích báo cáo tài chính

_Thứ 3, phân tích đòn bẩy tài chính bằng Hệ số nợ để đánh giá.

Hệ số nợ = Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn, thể hiện tỷ trọng nợ trong tổng nguồn vốn doanh nghiệp.

Thực hiện bước tiếp theo, phân tích khả năng sinh lời. Bạn sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động của toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

_Cuối cùng là phân tích dòng tiền. Mục đích của việc này là đánh giá năng lực tài chính và hơn hết là chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp.

 

Trên đây là những thông tin cơ bản và tổng quát về cách đọc cũng như phân tích báo cáo tài chính nhanh. Hy vọng, những thông tin trên hữu ích cho bạn.

 

Xem thêm nội dung liên quan:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO