Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Quỹ đóng (Closed End Funds) là gì? Hoạt động đầu tư của quỹ đóng?

 

Những người mới tham gia đầu tư tài chính muốn kiếm thêm một khoản thu nhập thụ động nhưng lại không có kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức, dẫn tới những quyết định sai lầm và thua lỗ. Khi đó, các quỹ đầu tư tại Việt Nam có thể giúp các nhà đầu tư quản lý tài khoản, phân bổ danh mục đầu tư sao một cách đa dạng và hợp lý nhất từ các quỹ đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ kiến thức về quỹ đầu tư phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay: quỹ đóng (Closed end funds).

 

Quỹ đóng là gì?

Quỹ đóng là một quỹ đầu tư phổ biến tại Việt Nam. Các tên gọi khác của quỹ đóng bao gồm “quỹ đầu tư đóng” và “quỹ tương hỗ đóng”. Danh mục đầu tư của quỹ đóng gồm các tài sản gộp tăng một lượng vốn cố định thông qua chào bán công khai ban đầu (IPO) và sau đó niêm yết cổ phiếu để giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Giống như các quỹ đầu tư tại Việt Nam, quỹ đóng có một người quản lý chuyên nghiệp giám sát danh mục đầu tư và tích cực mua và bán tài sản nắm giữ. Tương tự như một quỹ giao dịch trao đổi, nó giao dịch như vốn chủ sở hữu, vì giá của nó dao động trong suốt ngày giao dịch. Tuy nhiên, quỹ đóng là duy nhất ở chỗ, sau khi IPO, công ty mẹ của quỹ không phát hành thêm cổ phiếu. Bản thân quỹ cũng sẽ không mua lại cổ phiếu của mình. Thay vào đó, giống như cổ phiếu chứng khoán riêng lẻ, quỹ chỉ có thể được mua hoặc bán trên thị trường thứ cấp bởi các nhà đầu tư.

 

Vì cổ phiếu quỹ đóng thường không được mua lại, các nhà đầu tư muốn thoát khỏi khoản đầu tư của họ thường phải dựa vào thị trường thứ cấp để bán cổ phiếu của họ.

 

Quỹ đóng là gì

Quỹ định kỳ là một loại quỹ đóng được phép chào bán cổ phiếu liên tục với giá dựa trên giá trị tài sản ròng của quỹ và định kỳ mua lại cổ phần của mình từ các cổ đông. Đề nghị mua lại như vậy thường được thực hiện ba, sáu hoặc mười hai tháng. Giá mua dựa trên giá trị tài sản ròng của quỹ trên mỗi cổ phiếu kể từ ngày được chỉ định trong ưu đãi mua lại (nói chung, không quá 14 ngày sau ngày cổ đông phải gửi chấp nhận đề nghị mua lại). Vì cổ phiếu quỹ đóng thường không giao dịch trên thị trường thứ cấp, nhà đầu tư phải dựa vào các đề nghị mua lại để thanh khoản.

Các quỹ đóng có thể đầu tư vào một lượng chứng khoán thanh khoản lớn hơn so với các quỹ tương hỗ và do đó, là hình thức tổ chức ưa thích cho các quỹ tham gia vào các khoản đầu tư đó.

 

Xem thêm: 

 

Các loại tài sản quỹ đóng được phép đầu tư

 • Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại theo qui định của pháp luật ngân hàng.
 • Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo qui định trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.
 • Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng kí giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao chứng khoán của Việt Nam.
 • Cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu chưa đăng kí giao dịch của công ty đại chúng, trái phiếu chưa niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, cổ phiếu của công ty cổ phần, phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Các chứng khoán và tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Quỹ đóng hoạt động như thế nào so với các quỹ đầu tư tại Việt Nam?

Mặc dù quỹ đóng có một số đặc điểm riêng biệt để phân biệt với quỹ mở, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc quỹ giao dịch trao đổi (ETF), nó cũng có nhiều điểm tương đồng với hai chứng khoán đó. Cả quỹ đóng và quỹ mở đều được điều hành bởi một cố vấn đầu tư, thông qua một nhóm quản lý giao dịch danh mục đầu tư. Cả hai cũng tính tỷ lệ chi phí hàng năm và có thể thực hiện phân phối thu nhập và tăng vốn cho các cổ đông.

 

Một quỹ đóng được tổ chức như một công ty đầu tư giao dịch công khai, và cả nó và người quản lý danh mục đầu tư của nó đều cần đăng ký Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Nó có xu hướng được quản lý tích cực không giống như hầu hết các quỹ ETF hoặc các quỹ tương hỗ chỉ số và danh mục đầu tư chứng khoán của nó thường tập trung vào một ngành cụ thể, thị trường địa lý hoặc khu vực thị trường.

 

Quỹ đóng hoạt động như thế nào so với các quỹ đầu tư tại Việt Nam?

Phân biệt quỹ đóng và các quỹ đầu tư khác tại Việt Nam

Tuy nhiên, quỹ đóng khác với quỹ mở theo những cách cơ bản. Một quỹ đóng chỉ tăng một lượng vốn theo quy định một lần, thông qua IPO, bằng cách phát hành một số lượng cổ phiếu cố định, được mua bởi các nhà đầu tư. Sau khi tất cả các cổ phiếu bán chào bán (closed). Không có vốn đầu tư mới chảy vào quỹ. Ngược lại, các quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch trao đổi liên tục chấp nhận đô la của nhà đầu tư mới, phát hành thêm cổ phiếu và mua lại cổ phiếu hoặc mua lại cổ phiếu của các cổ đông muốn bán.

 

Một danh sách quỹ đóng trên các sàn giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của họ giao dịch giống như các cổ phiếu có biến động giá trong suốt ngày giao dịch. Hoạt động niêm yết này tương phản với các quỹ tương hỗ mở, giá cổ phiếu chỉ một lần, vào cuối ngày giao dịch. Mặc dù giá cổ phiếu của quỹ mở dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của danh mục đầu tư, giá cổ phiếu của quỹ đóng dao động theo lực lượng thị trường. Các lực lượng này bao gồm cung và cầu, cũng như các giá trị thay đổi của chứng khoán trong nắm giữ của quỹ.

Bởi vì họ giao dịch độc quyền trên thị trường thứ cấp, các quỹ đóng cũng yêu cầu một tài khoản môi giới để mua và bán. Một quỹ mở thường có thể được mua trực tiếp thông qua công ty đầu tư tài trợ của quỹ.

Ưu điểm

 • Danh mục đầu tư đa dạng
 • Quản lý chuyên nghiệp
 • Giá cả minh bạch
 • Lợi suất cao hơn so với các quỹ mở

Nhược điểm

 • Đối tượng biến động
 • Ít thanh khoản hơn các quỹ mở
 • Chỉ có sẵn thông qua môi giới
 • Có thể được giảm giá mạnh

 

Bài viết trên là những thông tin mà bạn có thể tham khảo về  quỹ đóng – một trong các quỹ đầu tư phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo một số quỹ đầu tư nước ngoài ví dụ như quỹ đầu tư sao chép “CopyFunds” được quản lý bởi  Ủy ban Đầu tư eToro. Chúc bạn thành công!

 

Xem thêm các bài viết: 

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO