Thường xuyên truy cập hocviendautu. để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư         Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Thế nào là chứng khoán phái sinh và những điều cần biết?

 

Thị trường chứng khoán phái sinh chỉ mới bắt đầu triển khai trên thị trường Việt Nam được 1 năm (từ ngày 10/08/2017). Nhưng đã cho thấy được rất nhiều những điểm tích cực, hấp dẫn nhà đầu tư cá nhân với mức sinh lợi khá là cao.

 

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà ở đó giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán. Hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá đã được thỏa thuận trước. Vào một thời điểm nhất định nào đó trong tương lai.

 

Chứng khoán phái sinh cũng có thể là hàng hóa như nông sản kim loại…

Tài sản trên cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v,v.. Hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

 

Xem thêm: 

 

Chứng khoán phái sinh trên thị trường ở Việt Nam

Chứng khoán phái sinh gồm 4 loại chính:

– Hợp đồng tương lai: là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

– Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn sẽ có quyền. Nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở nào. Tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện  các giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng của quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán.

– Hợp đồng kỳ hạn: là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua hoặc bán một loại tài sản. Ở một thời điểm nhất định nào đó trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.

 

Chứng khoán phái sinh trên thị trường Việt Nam

Chứng khoán phái sinh trên thị trường ở Việt Nam

– Hợp đồng hoán đổi: Hợp đồng hoán đổi là thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm để hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.

Hợp đồng tương lai kỳ hạn mấy năm?

Hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường ở Việt Nam. Cụ thể Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30). Hợp đồng tương lai trên chỉ số trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm).

Tại sao lại chọn hợp đồng tương lai? Trước tiên do tính chất sản phẩm đơn giản, tài sản cơ sở đều là các công cụ có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch Hợp đồng tương lai cũng không khác biệt so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

 

Xem thêm nội dung liên quan:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED
GIAO DỊCH FOREX
GIAO DỊCH CRYPTO